Famous People Birthday-January-P20

Vakkom Moulavi

Jan 01

1850

Newspaper

Rajagopal Sathish

Jan 14

1981

Tiruchirapalli

Cricketer

Vibha sharma

Jan 15

1985

Kolkata

Singer

Neelam Jaswant Singh

Jan 08

1971

Rooma Mehra

Jan 24

1967

Zeeshan Ali

Jan 01

1970

Kolkata

Tennis player

Renjith Maheshwary

Jan 30

1986

Kottayam

Chuni Goswami

Jan 15

1938

Kishoreganj District

Footballer

Ashok Chhaviram Argal

Jan 01

1969

Morena

Politician

Bahadur Khan

Jan 19

1931

Gopal Raju

Jan 03

1928

Businessperson

Moirangthem Govin Singh

Jan 03

1988

Tentha

Prakash Javadekar

Jan 30

1951

Pune

Spokesman

Debashish Bhattacharya

Jan 12

1963

Kolkata

Rangeya Raghav

Jan 17

1923

Writer

Mohsina Kidwai

Jan 01

1932

Politician

Shivlal Yadav

Jan 26

1957

Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary

Jan 01

1960

Kokrajhar

Politician

Satyavrat Chaturvedi

Jan 13

1950

Chhatarpur

Politician

Rimpy Prince

Jan 29

1972

Film Director

Leave a Reply